Nieuws

Nieuw: reserveringssysteem voor gemeenschapshuizen

10 mei 2017

Steeds vaker wordt aan Spirato de vraag gesteld of er een goed systeem op de markt is dat de...

Lees meer >

Nieuw gemeenschapshuis voor Schimmert

4 mei 2017

Het nieuwe gemeenschapshuis, de centrale ontmoetingsplek voor jong en oud, in Schimmert kent een...

Lees meer >

Mogelijkheden voor provinciale subsidie aan gemeenschapshuizen

5 april 2017

Op vrijdag 31 maart is door Provinciale Staten een motie aangenomen voor financiële bijdragen...

Lees meer >

Subsidie dorps- en buurthuizen

14 februari 2017

Het VSB-fonds heeft een specifieke regeling waarbinnen subsidie aangevraagd kan worden voor de...

Lees meer >

Kleine Kernen Krant

8 februari 2017

Nummer 46 van de Kleine Kernen Krant is recent verschenen met daarin een verslag van de door en...

Lees meer >