Nieuws

Mogelijkheden voor provinciale subsidie aan gemeenschapshuizen

5 april 2017

Op vrijdag 31 maart is door Provinciale Staten een motie aangenomen voor financiële bijdragen...

Lees meer >

Subsidie dorps- en buurthuizen

14 februari 2017

Het VSB-fonds heeft een specifieke regeling waarbinnen subsidie aangevraagd kan worden voor de...

Lees meer >

Kleine Kernen Krant

8 februari 2017

Nummer 46 van de Kleine Kernen Krant is recent verschenen met daarin een verslag van de door en...

Lees meer >

NLdoet: kans om de klus te klaren

24 januari 2017

Ook in 2017 geeft het Oranje Fonds een bijdrage voor NLdoet klussen. Aanmelden en meedoen...

Lees meer >