Nieuw: reserveringssysteem voor gemeenschapshuizen

Steeds vaker wordt aan Spirato de vraag gesteld of er een goed systeem op de markt is dat de reserveringen en facturering bij besturen en beheerders / exploitanten uit handen kan nemen.

Twee zaken worden daarbij belangrijk gevonden, namelijk:

1.         het systeem moet betaalbaar zijn en

2.         het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn.

Spirato kan vanaf dit voorjaar een extra service aan gemeenschapshuizen leveren. Er is contact gelegd met een bedrijf dat gespecialiseerd is in reserveringssystemen welke gekoppeld zijn aan een rechtstreeks facturerings- programma.

Spirato meent dat met dit specifieke systeem kan worden voorzien in de geschetste behoefte. Het systeem biedt inzicht en efficiëntie en kan een zodanige besparing van uren opleveren waardoor het zich minimaal zal terugverdienen.

Het reserveringssysteem heeft een aantal specifieke kenmerken die van belang zijn voor gemeenschapshuizen.

  1. Gebruiksvriendelijkheid

Het systeem is zodanig ingericht dat beheerders en gebruikers van alle leeftijden ermee overweg kunnen. Duidelijke knoppen en opties, hoe eenvoudiger hoe beter. Het systeem spreekt de taal van de gebruiker.

  1. Online planning

De planning is via het online reserveringssysteem 24/7 beschikbaar. Zo hebben beheerders ook inzicht in de bezetting wanneer ze even niet op locatie zijn. Gebruikers kunnen meekijken zonder te boeken.

  1. Digitaal factureren

Het reserveringssysteem biedt de mogelijkheid om op diverse wijzen digitale facturen naar de verenigingen en gebruikers te versturen. Betaling via I-deal is mogelijk.

  1. Omzet in beeld

Uitgebreide overzichten met onder andere omzet per maand, kwartaal, jaar en seizoen. Altijd en overal inzichtelijk.

Gemeenschapshuizen die interesse hebben in een demonstratie van genoemd systeem kunnen contact opnemen via het e-mailadres van Spirato (info@spirato.nl). Eén van onze regioadviseurs zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.