Subsidie dorps- en buurthuizen

Het VSB-fonds heeft een specifieke regeling waarbinnen subsidie aangevraagd kan worden voor de bouw, verbouwing of inrichting of herinrichting van dorps- en buurthuizen.

Lees hier meer.