Twee nieuwe subsidieregelingen voor gemeenschapshuizen

 

De Provincie Limburg heeft twee nieuwe subsidieregelingen vastgesteld die kunnen worden aangewend voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen of voor bijv. het toegankelijk maken van de gemeenschapsaccommodatie. 
De “Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties” kan worden aangevraagd wanneer de gemeenschapsaccommodatie bouwkundig aangepast of uitgebreid moet worden om de toegankelijkheid te verhogen waardoor de accommodatie een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van de betreffend kern krijgt.
Subsidie kan worden aangevraagd voor arbeidskosten en materiaalkosten en het maximale subsidiebedrag bedraagt € 100.000,-- en niet meer dan de gemeentelijke bijdrage.
 
De “Nadere subsidieregeling duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2018” wil het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan accommodaties of gemeenschapshuizen stimuleren. Zowel bestaande bouw als nieuwbouw kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidiebedrag bedraagt 25% van de werkelijke investeringskosten en maximaal € 25.000,--.

Lees meer