Vereniging van gemeenschapshuizen in Leudal

Woensdag 13 januari is tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Overleg Orgaan Gemeenschapshuizen Leudal (OOG Leudal) een belangrijke stap gezet. Unaniem is door de vergadering besloten dat het overlegorgaan voortaan verder zal gaan als officiële vereniging. In de statuten van deze kersverse vereniging wordt als doel opgenomen: 'samenwerking en vertegenwoordiging op het vlak van bovenlokaal accommodatiebeleid'.