Over Spirato

Spirato is het steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg. Limburg telt bijna 300 gemeenschapshuizen. Jong en oud kent het begrip "gemeenschapshuis". Méér dan ooit speelt het gemeenschapshuis als bindmiddel een centrale rol in dorp of wijk. Om dorp of wijk leefbaar te houden krijgt het gemeenschapshuis vaak ook andere functies te vervullen. Daarom spreken we tegenwoordig over "gemeenschapsaccommodatie". Voor dorpen en wijken is een gemeenschapsaccommodatie een belangrijke voorziening waar allerlei initiatieven van bewoners samen komen en waar steeds meer combinaties worden gemaakt met bijvoorbeeld sport, wonen, zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Gemeenschapsaccommodaties in dorpen en wijken kunnen niet overleven zonder vrijwillige inzet van dorps- en wijkbewoners. De overheid maakt het er echter niet gemakkelijker op met allerlei wet- en regelgeving.  Toch zijn er nog steeds in elk dorp en elke wijk wel denkers en doeners te vinden die de gemeenschapsaccommodatie willen runnen. Spirato is opgericht om die vrijwilligers, de denkers en de doeners die zich bezighouden met het beheer en de exploitatie, te ondersteunen. Spirato wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en het Oranje Fonds.