Wat doen we?

Spirato is in het leven geroepen met als doel de ondersteuning en belangenbehartiging van gemeenschapsaccommodaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit en leefbaarheid van LImburgse dorpen en buurten. De vereniging Spirato heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst.

Spirato tracht dit doel te bereiken door:

- het verzamelen van kennis en ervaringen over beheer en organisatie van gemeenschapsaccommodaties en die kennis beschikbaar te stellen aan bestuurders en beheerders van die gemeenschapsaccommodaties;

- het bevordeen van uitwisseling van kennis en ervaringen door de vrijwilligers van gemeenschapsaccommodaties in Limburg;

- dienstverlening aan gemeenschapsaccommodaties voor oplossing van vraagstukken of de realisatie van veranderingen in de accommodaties ;

- dienstverlening aan provincie, gemeenten en andere belanghebbenden rond uitvoering van beleid of realisatie van multifunctionele concepten;

- door gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan provincie en gemeenten.

Heeft u een vraag over het bestuur en beheer van gemeenschapsaccommodaties? Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, personeel, PR, gebouw of anderszins? Kijk dan voor meer informatie op de Vraagbaak. De Vraagbaak wordt beheerd en onderhouden door consulenten van het Platform dorpshuizen.nl. De consulent van Spirato maakt deel uit van dit platform. Heeft u een vraag en komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.