Wie zijn we?

Spirato is voortgekomen uit de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). De vereniging Spirato is er voor alle gemeenschapsaccommodaties in de provincie Limburg. Doel van Spirato is de (vrijwillige) besturen van gemeenschapsaccommodaties in Limburg te ondersteunen bij hun activiteiten en bij de werkzaamheden die zij verrichten om de belangrijkste ontmoetingsplek in dorp of wijk levend te houden.  Het Limburgs steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties is een sterke onafhankelijke belangenorganisatie die krachten, kennis en ervaring bundelt.

Het centrale uitgangspunt van Spirato is: Een gemeenschapsaccommodatie is geen doel op zich maar een middel voor het bereiken van gemeenschapsdoelen. Met andere woorden: ga niet uit van de stenen maar van wat je wilt als dorp of wijk. Wat zijn je ambities en leefbaarheidsdoelen als gemeenschap en hoe breng je die in verband met de beschikbare gebouwen en ruimten in het dorp of de wijk?